In onze wijkgemeente zijn het de taakgroepen die het beleid van de kerkenraad omzetten in tal van activiteiten. Op basis van hun ervaringen adviseren zij ook weer de kerkenraad. Een paar voorbeelden:
De taakgroep eredienst bepaalt hoe een kerkdienst (=eredienst) er uit ziet en wat daar gebeurt.
De taakgroep diaconie geeft vorm aan het diaconale werk in de gemeente. Zij organiseert de inzameling van geld, zorgt dat financiële hulp goed terecht komt en ondersteunt de diakenen in het uitvoeren van hun werk.
De taakgroep Kerk in Actie Wereldwijd brengt tal van onderwerpen die spelen in de wereld (zoals armoede, oorlog, klimaat) onder de aandacht van de gemeente. (ook vaak Z.W.O. genaamd, Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

In het menu links vindt u meer informatie van alle taakgroepen.