Wat is Diaconie?
Diaconie is de maatschappelijke taak van de kerk om in de samenleving gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. Dit wordt gedaan door om te zien naar mensen die hulp nodig hebben. De instelling van het diaconaat staat in Handelingen 6. Hier kiest de vroeg christelijke gemeente zeven mannen die de zorg voor de armen vormgeven.  

Wat doet de Diaconie?
Als Diakenen kent u ons vooral van het verzorgen van collecten tijdens de kerkdiensten. De opbrengst van deze collecten is bestemd voor doelen in het binnen- en buitenland. Ook helpen wij met het uitdelen van wijn tijdens de avondmaalsvieringen. Maar wij doen nog veel meer. Hieronder leest u onze belangrijkste werkzaamheden. 

Stille hulp
Onze voornaamste bezigheid is het ondersteunen van mensen die elders geen hulp kunnen krijgen. Dit kan zijn op financieel gebied of met praktische hulp. We noemen dit het verlenen van stille hulp. De persoon of het gezin die wij helpen blijft hierbij namelijk anoniem en de hulpverlening maken wij niet kenbaar aan de kerkelijke gemeente. Om een beroep te doen op stille hulp kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen met Anton van Rijn 0172 616 916. In het stappenplan staat de werkwijze van de stille hulpverlening beschreven.

Kerkvervoer
Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen, of kent u iemand die hierbij hulp nodig heeft? De Diaconie kan vervoer voor u regelen. Neemt u hiervoor contact op met Huug Peters via 0172 – 61 33 79.  

Collecterooster
Jaarlijks bepalen wij aan welke goede doelen de collecte-opbrengsten geschonken worden. Deze doelen leggen wij vast in het  collecterooster.

Overig
Overige activiteiten die wij verzorgen zijn o.a.:

 • Verzorgen van de avondmaalsvieringen in Rijngaarde en Vijverhof

 • Verzorgen van paasontbijt en lunch op de Startzondag

 • Organiseren van koffieochtenden- en ouderenmiddagen

 • Organiseren van inzamelingen in natura voor de Voedselbank

 • Ondersteunen van Comité Meeleven (bezoekdames)

 • Organiseren van Bloemenzondag

 • Ondersteunen van de vakantieweek in het Roosevelthuis

 • Collecteren tijdens trouwdiensten 

 • Meewerken aan de laatste zondag van het Kerkelijk jaar

 • Het jaarlijks bezorgen van een attentie, als teken van aandacht, bij gemeenteleden die het afgelopen jaar hun partner zijn verloren

Samenwerking
Ook door samen te werken en mee te denken met andere hulpverleningsinstellingen zetten we ons in voor mensen in de knel. Een aantal voorbeelden:

 • Gezamenlijke diaconieën Bodegraven-Reeuwijk: hierin zijn de diaconieën van diverse kerken in Bodegraven en Reeuwijk vertegenwoordigd. Gezamenlijk zorgen zij bijv. voor de kerstattenties voor uitkeringsger echtigden.

 • VOTA (Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie): vrijwilligers begeleiden mensen met schulden om te voorkomen dat problemen verergeren en schuldsanering wellicht onontkoombaar wordt. Voor meer informatie www.votad.nl.

 • Stichting INLIA: organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. Voor meer informatie www.inlia.nl.

 

Vragen?
Op onderstaande mailadressen kunt u ons bereiken:
Voorzitter: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u ons steunen?
Uw gift is van harte welkom! U kunt overmaken op bankrekening:
NL07 RABO 0373 7099 86 tnv Diaconie Binnenland PGB Emmaüs
NL46 RABO 0373 7166 56 tnv Diaconie Buitenland PGB Emmaüs

Taakverdeling Diakenen

Werkplan Taakgroep Diaconie