Voor je zelf of voor je kind denk je na over de doop; een stap van vreugde, dankbaar­heid en geloof. Als je een besluit genomen hebt, kan je contact opnemen met één van de predikanten, maar je kan ook terecht voor een goed gesprek over de afweging wat deze stap voor jou / jullie kan betekenen.

 

Uit de doopmap van Emmaus:

Doop, wat is dat?
Water staat voor het gevaarlijke leven, maar je moet er door: zo kom je waar je thuis mag zijn; in het land door God beloofd.En water staat voor nieuw begin: schoon gewassen, hersteld mag je verder!

Jezus gaat ons voor in doop en dood. We worden gedoopt in de betekenis van Zijn dood: door genade word je bevrijd van het oude leven; schuld en schaamte. En zoals Jezus in de Paasnacht door God werd opgewekt, betekent de doop voor ons het nieuwe leven; vergeving, gerechtigheid en vrede.

In de christelijke kerk is het een goede gewoonte ook de kinderen te dopen. Net als in het verbond van God met Abraham horen ook in het nieuwe verbond de kinderen erbij: zij zijn kinderen van God.

De kerk heeft de doop niet zelf bedacht. Jezus stelde de doop in, toen Hij, na Zijn opstanding, de discipelen opdracht gaf de wereld in te gaan om te leren en te dopen. Jezus was zelf ook gedoopt, net als de anderen. En in het Oude Testament moet het volk Israël al door het water van de Rode Zee en van de Jordaan om in Kanaän te komen.   

Doopvragen                                                                                                    

a. Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Bevrijder,
in Jezus Christus, de Zoon, de gekruisigde en opgestane Heer
en in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt?


b. Verlang je in geloof dat je kind
gedoopt wordt in de Naam van deze God?


c. Beloof je
je kind het evangelie van Christus te vertellen,
zelf haar voor te gaan op de weg van de Heer,
en haar te leren: geloven doe je samen? 

      

    alt

 

Praktisch

Dowload de doopmap als pdf bestand.

 In deze vacante periode is Arjo van der Steen de voorganger bij de doopdiensten. Je kunt je kind ook bij hem aanmelden voor de doop. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-55553373). Ongeveer tien dagen voor de doop vindt het doopgesprek plaats met alle ouders die hun kind hebben aangemeld voor de doop. Tijdens het doopgesprek wordt o.a. de doopdienst voorbereid. Daarbij wordt de *doopmap* doorgenomen. 

 
Voor de eerste helft van 2023 staan de volgende doopdiensten op het kerkdienstenrooster: 
 
Januari
Doopgesprek: donderdag 19 januari, 19.45 uur, locatie ‘t Centrum
Doopdienst: zondag 29 januari
 
Maart
Doopgesprek: Donderdag 2 maart, 19.45 uur, locatie ‘t Centrum
Doopdienst: Zondag 12 maart
 
Mei
Doopgesprek: Donderdag 3 mei, 19.45 uur, locatie ‘t Centrum
Doopdienst: Zondag 14 mei
 
Juli
Doopgesprek: Donderdag 29 juni, 19.45 uur, locatie ‘t Centrum
Doopdienst: Zondag 9 juli
 
 

Geen afbeelding