Inleiding/Algemeen (deze pagina)             

Taken ouderlingen

Taken diakenen

 

Speciale diensten:

 

Orde van dienst voor een:


Inleiding:

Binnen de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs (PGE) zijn de ambtsdragers werkzaam binnen één van de taakgroepen. Naast dit werk in de taakgroepen zijn alle ambtsdragers ook regelmatig ambtelijk aanwezig in de kerkdiensten. Deze diensten zijn de wekelijkse erediensten maar ook de speciale diensten, zoals rouw- en trouwdiensten of vesperdiensten.

In dit deel van het handboek worden de instructies voor de ambten van ouderling en diaken beschreven. Er wordt uitgegaan van de reguliere zondagse erediensten en de diensten met een speciaal karakter, bijvoorbeeld avondmaalsvieringen en doopdiensten. De PGE kent nog een aantal bijzondere diensten zoals Taizédiensten en Jongerendiensten. De extra instructies voor de avondmaalsdiensten zijn apart opgenomen.    

NB: Het Handboek is een levend document. Wanneer het nodig blijkt, zal dit document een update krijgen. Het is dan ook zaak, dat alle ambtsdragers deze updates in de gaten houden en ze in hun eigen exemplaar verwerken! Zie de datum onderaan de pagina's.

Algemeen:
Het aantal ambtsdragers in een reguliere ochtenddienst bestaat naast de voorganger uit 2 ouderlingen en 2 diakenen. Bij een avonddienst in de Lutherkerk (LK) zijn er 2 ouderlingen en 1 diaken. De dienstdoende ambtsdragers zijn een half uur voor aanvang van de dienst aanwezig. In de Ontmoetingskerk worden de kerkgangers begroet door vrijwilligers. Zij delen de zondagsbrief en evt. liturgie uit. Indien mogelijk is ook de voorganger aanwezig om de kerkgangers welkom te heten.
In de Ontmoetingskerk staat bij de ingang aan de Willemstraat een gebedsschaal en bij de ingang Spoorstraat een gebedsmuur, bestemd voor briefjes met voorbeden.  De ouderling(O2)  brengt eventuele gebedsbriefjes uit de muur bij de voorganger. Ouderling (O1) haalt de briefjes uit de gebedsschaal en overhandigt die aan de voorganger.