Mutare is actief geweest vanaf 13 november 2013 tot 23 mei 2024.

Mutare was als platform actief voor iedereen binnen Emmaüs die ruimte zoekt voor een eigen invulling van de geloofsbeleving en persoonlijke geloofsontwikkeling, voor de weg naar binnen, voor diversiteit in de uitleg van de Bijbel en theologische inzichten, voor interreligieuze belangstelling en meditatieve activiteiten.  

De activiteiten van (de kerngroep van) Mutare zijn per 23 mei 2024 overgedragen aan de Taakgroepen Bouwen & Ontmoeten en Eredienst (voor de meditatieve diensten).

Kerngroep Mutare (bij overdracht naar de Taakgroep Bouwen & Ontmoeten):

Jan van der Hauw

Petra Verra

Esther van Well

Cees van Wijk

Adrie Zaalberg

Vacant

telefoon

650405

618328

611313

744145

616934

-