Artikelindex

Mutare biedt een platform voor iedereen binnen Emmaüs die ruimte zoekt voor een eigen invulling van de geloofsbeleving en persoonlijke geloofsontwikkeling, voor de weg naar binnen, voor diversiteit in de uitleg van de Bijbel en theologische inzichten, voor interreligieuze belangstelling en meditatieve activiteiten.  

Kerngroep Mutare:

Kees de Bruijn

Jan van der Hauw

Petra Verra

Esther van Well

Kees van Wijk

Adrie Zaalberg

telefoon

651126

650405

618328

611313

744145

616934

Meditatieve Diensten

Enkele malen per jaar werkt Mutare mee aan de voorbereiding van 'diensten met een meditatief karakter' in de Lutherkerk. De eerstvolgende (avond)dienst, is op 9 februari. In deze dienst, met medewerking van de Cantorij, gaat voor Ds. Piet van Veldhuizen uit Hendrik Ido Ambacht. Ds. van Veldhuizen is winnaar van de preekwedstrijd van dagblad Trouw in 2019. De andere meditatieve diensten van 2020 staan gepland op 17 mei, 27 september en 29 november.

Meditatieavonden

Mutare is van plan om regelmatig (begeleide) meditatieavonden te gaan organiseren in de Lutherkerk. Op dit moment wordt geinventariseerd of hier voldoende belangstelling voor is.

Lezing over de Kabbala

Op donderdag 14 mei 2020 zal Magda van der Ende uit Amersfoort een lezing houden over de Kabbala en haar recent uitgekomen boek "10 bijbelse vrouwen en de kabbala" presenteren.

Jaarbijeenkomst

In het najaar van 2020 zal de 7e Jaarbijeenkomst van Mutare plaatsvinden. Twee vooraanstaande theologen zullen op die avond van gedachten wisselen over hun persoonlijke geloofsopvattingen en - beleving. De datum en het definitieve programma volgen zodra er meer bekend is.

Boekenlijst

Wil je je wat meer verdiepen in ‘Veranderend geloven’ dan kunnen de boeken uit de boekenlijst je misschien verder op weg helpen.

 

Mutare hanteert voor haar functioneren de volgende uitgangspunten:

Mutare maakt onderdeel uit van de protestantse wijkgemeente Emmaüs, een veelkleurige geloofsgemeenschap. Mutare respecteert ieders individuele geloofsbeleving. Mutare hoopt op een gemeenschap waarbinnen iedereen vrijmoedig kan spreken over en kennis mag nemen van de individuele geloofservaringen, waardoor men elkaar weet te inspireren.

Mutare onderschrijft het belijden van de PKN, mede uit verbondenheid met de ontstaansgeschiedenis ervan. Mutare draagt de ruimte die er binnen Emmaüs is voor de verscheidenheid in de uitleg van dit belijden een warm hart toe, evenals de veelkleurigheid van de liturgische praktijk, zoals die zich ook binnen de PKN ontwikkelen. Mutare verwacht dat de verbondenheid in Christus binnen Emmaüs steeds voelbaar is, met respect voor ieders persoonlijke zoektocht, geloofsopvatting en beleving.

Daarnaast wil Mutare ook zelf vorm geven aan het platform voor veranderend geloven vanuit de weg naar binnen, verbonden met boven, met oog voor verschillende theologische inzichten. Wij doen dit door medewerking aan meditatieve diensten in overleg met de Taakgroep Eredienst en verschillende andere activiteiten, zoals leesgroepen, kloosterbezoeken, het uitnodigen van sprekers en meditatieve activiteiten. Mutare ondersteunt de veelzijdigheid van het programma van V&T en het bestaan van Taizé diensten.

In de omgang met elkaar laten we ons leiden door de vrucht van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.