Mutare biedt een platform voor iedereen binnen Emmaüs die ruimte zoekt voor een eigen invulling van de geloofsbeleving en persoonlijke geloofsontwikkeling, voor de weg naar binnen, voor diversiteit in de uitleg van de Bijbel en theologische inzichten, voor interreligieuze belangstelling en meditatieve activiteiten.  

Kerngroep Mutare:

Jan van der Hauw

Petra Verra

Esther van Well

Cees van Wijk

Adrie Zaalberg

Vacant

telefoon

650405

618328

611313

744145

616934

-

Meditatieve Diensten

Enkele malen per jaar werkt Mutare mee aan de voorbereiding van 'diensten met een meditatief karakter'. De eerst volgende meditatieve dienst is op zondagavond 24 september met Ds. Marianne Vonkeman (Velserbroek). Daarna volgt er in 2023 nog een meditatieve dienst in november.

Meditatieavonden

Mutare organiseert meditatieavonden op elke 2e vrijdagavond van de maanden oktober t/m mei. De laatste keer was op vrijdagavond 12 mei. Voor informatie kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie ook de berichtgeving in de Zondagsbrief en de Emmaus-app.

Inspiratiebijeenkomst

Om ruimte te maken voor het proces op weg naar Emmaus 2.0 en de daaraan gerelateerde activiteiten van de het Begeleidingsteam, is de 'Inspiratiebijeenkomst' definitief verschoven naar het volgende seizoen. Zodra er meer bekend is zal dit worden gecommuniceerd via de kanalen die daarvoor beschikbaar zijn, zoals de Emmaus-app.

Boekenlijst

Wil je je wat meer verdiepen in ‘Veranderend geloven’ dan kunnen de boeken uit de boekenlijst je misschien verder op weg helpen.

 

Mutare hanteert voor haar functioneren de volgende uitgangspunten:

Mutare maakt onderdeel uit van de protestantse wijkgemeente Emmaüs, een veelkleurige geloofsgemeenschap. Mutare respecteert ieders individuele geloofsbeleving. Mutare hoopt op een gemeenschap waarbinnen iedereen vrijmoedig kan spreken over en kennis mag nemen van de individuele geloofservaringen, waardoor men elkaar weet te inspireren.

Mutare onderschrijft het belijden van de PKN, mede uit verbondenheid met de ontstaansgeschiedenis ervan. Mutare draagt de ruimte die er binnen Emmaüs is voor de verscheidenheid in de uitleg van dit belijden een warm hart toe, evenals de veelkleurigheid van de liturgische praktijk, zoals die zich ook binnen de PKN ontwikkelen. Mutare verwacht dat de verbondenheid in Christus binnen Emmaüs steeds voelbaar is, met respect voor ieders persoonlijke zoektocht, geloofsopvatting en beleving.

Daarnaast wil Mutare ook zelf vorm geven aan het platform voor veranderend geloven vanuit de weg naar binnen, verbonden met boven, met oog voor verschillende theologische inzichten. Wij doen dit door medewerking aan meditatieve diensten in overleg met de Taakgroep Eredienst en verschillende andere activiteiten, zoals leesgroepen, kloosterbezoeken, het uitnodigen van sprekers en meditatieve activiteiten. Mutare ondersteunt de veelzijdigheid van het programma van V&T en het bestaan van Taizé diensten.

In de omgang met elkaar laten we ons leiden door de vrucht van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.