23 juni
1e collecte: de Kinderwinkel den Haag
In de Haagse wij Moerwijk- een van de wijken in Den Haag waar kinderen het algemeen niet gemakkelijk hebben- werd in 1995 vanuit kerkelijk initiatief de Kinderwinkel opgericht In die jaren heeft het project zich ontwikkeld tot een onmisbare plek n de wijk, waar kinderen zich thuis kunnen voelen, samen spelen, sporten, knutselen en zich veilig kunnen voelen. Elk kind is uniek Elk kind, ongeacht afkomst is welkom Elk kind mag liefde ontvangen en geven Elk kind heeft kwaliteiten.


2e collecte: Emmaüs

Je kan meedoen aan de collecte d.m.v. onderstaande link.
de wekelijkse collecte m.b.v. deze link

30 juni Moldavië zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen
Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, gebeurt er ineens heel veel in je leven. Zekerheden vallen weg, toekomstplannen worden ruw verstoord en allerlei emoties komen op. Ook is er zorg nodig. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en spiritueel. In Moldavië is er vaak geen zorg voor handen. Gelukkig zijn er organisaties zoals Home Care, die zich al lange tijd inzet voor thuiszorg.

7 juli Diaconie Binnenland Pauluskerk
De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Dat doen we door gastvrij te zijn en praktische individuele hulpverlening te bieden. Ons doel is om mensen praktische handvatten te geven en zo nieuw perspectief te bieden. We versterken hun levenskracht, zodat ze weer in verbinding kunnen komen met de maatschappij.

14 juli Diaconie Binnenland Philadelphia club Bodegraven
We zijn een club voor mensen met een verstandelijke beperking van alle leeftijden. Op iedere derde zaterdag van de maanden oktober tot mei komen we bij elkaar. Het belangrijkste van onze ochtenden is de ontmoeting. We zitten gezellig bij elkaar, drinken koffie en kletsen over alles wat ons bezig houdt. Op die manier komen we in contact met andere mensen. Iedere ochtend zingen we met elkaar liederen en luisteren we met elkaar naar een verhaal uit de bijbel. Daarna gaan we iets leuks doen. Dit kan een knutselactiviteit zijn, een spel of iets met muziek.

21 juli Diaconie Buitenland Sponsorland Moldavië
Moldavië is het armste land van Europa. Waar veel mensen voor kortere of langere tijd in het buitenland werken. Waar vooral kinderen en ouderen alleen achterblijven en dorpen onleefbaar worden. Samen met kerken in Moldavië komen we in actie, zodat kinderen veilig opgroeien. Zodat ouderen de broodnodig zorg krijgen. Zodat jong en oud naar elkaar kijken. En zodat er een stabiele jonge generatie opgroeit, die Moldavië kan help opbouwen.

28 juli Diaconie Binnenland Timon thuis
Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Iedereen met een hulpvraag kan een beroep op ons doen, ongeachte achtergrond en levensovertuiging. Bij Timon geloven we dat ieder mens uniek, gewild en waardevol is. Welkom zijn en je thuis voelen is belangrijk.

4, 11 en 25 augustus Diaconie Buitenland Sponsorland Moldavië
Moldavië is het armste land van Europa. Waar veel mensen voor kortere of langere tijd in het buitenland werken. Waar vooral kinderen en ouderen alleen achterblijven en dorpen onleefbaar worden. Samen met kerken in Moldavië komen we in actie, zodat kinderen veilig opgroeien. Zodat ouderen de broodnodig zorg krijgen. Zodat jong en oud naar elkaar kijken. En zodat er een stabiele jonge generatie opgroeit, die Moldavië kan help opbouwen.

18 augustus Diaconie Binnenland De Hezenberg
Het doel van de Hezenberg is om duurzame verandering te realiseren in de persoonlijke leven en omstandigheden van mensen. Gasten komen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden. Wat ons verbindt is dat we met elkaar op de weg zijn, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er verandering mogelijk is.

1 september Diaconie Binnenland De asielzoekende jongen in hotel gr 8
In het GR8 hotel is een tijdelijke opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

De busjes zijn voor Vluchtelingen kinderen in Bodegraven, het Busjes project 2024

Vanaf 1 januari is het busjesproject bestemd voor Vluchtelingenkinderen in Bodegraven. Voor gezinnen van statushouders die in Bodegraven wonen is het moeilijk om het (financiële) hoofd boven water te houden. Iets extra’s reserveren voor de kinderen is voor de ouders vaak onmogelijk.
Deze kinderen (het gaat om ongeveer 50 a 60 kinderen) gaan bijv. nooit een dagje uit, naar de bioscoop of kunnen geen boek voor zichzelf kopen.