Verdere informatie bij het programma V&T:

Om de activiteiten te kunnen organiseren maken wij enige kosten. Ter bestrijding hiervan vragen wij een kleine financiële bijdrage. De hoogte van deze bijdrage maken wij steeds vooraf bekend.

Naast het programma van V&T vindt u informatie over andere activiteiten die vanuit onze kerkelijke gemeente worden georganiseerd. Het zou fijn zijn, wanneer u bij een activiteit vooraf even laat weten of u komt. In sommige gevallen is dat zelfs noodzakelijk. Dat wordt dan bij de activiteit aangegeven.

Bij elke activiteit – tenzij iemand van het pastoraal team van Emmaüs de avond verzorgt – wordt aangegeven wie van de commissie V&T contactpersoon is. Voor in het boekje treft u een lijst aan met namen, (mail‐)adressen en telefoonnummers van deze contactpersonen. Voor meer informatie over de inhoud van dit boekje of het werk van de commissie kunt u zich wenden tot één van de commissieleden.

De Commissie Vorming & Toerusting:

  • Corné van Klink
  • Herma Minnaard
  • Noor van der Ploeg
  • Daan Zwaneveld (voorzitter).