Artikelindex

Jaarverslag Mutare seizoen 2020 / 2021, periode september 2020 t/m augustus 2021.

Meditatieve diensten

Op 29 november was er een meditatieve dienst in de Lutherkerk met Ds. Piet Veldhuizen. Op 31 januari ging Ds. Elizabeth Post voor en op 09 mei Ds. Eric Versloot uit Mijdrecht. Deze diensten werden mede voorbereid door 2 à 3 vertegenwoordigers vanuit Mutare. Op 26 september van dit jaar zal ds. Mariska Kloppenburg voorgaan in een meditatieve dienst. Ook in 2021/22 zijn er weer 4 meditatieve diensten gepland. De data zijn afgestemd in de TG Eredienst. Mutare hanteert een lijst van gastpredikanten die kunnen voorgaan in meditatieve diensten.

Meditatieve avonden

In maart 2020 zijn we gestart met een serie meditatie bijeenkomsten waarbij we op basis van een tekst, een gedachte en met muziek ruimte maken om “te horen wat er in jezelf leeft of wat God je te zeggen heeft”. We zijn begonnen in de Lutherkerk. Ook zijn ivm corona een aantal bijeenkomsten online geweest. Indien ‘de maatregelen’ het toelaten doen we komend seizoen een nieuwe serie.

Vergaderingen

De kerngroep vergaderde afgelopen seizoen op 19 mei 2021, 17 maart 2021, 27 januari 2021 en 15 oktober 2020.

Overige activiteiten

In verband met de coronamaatregelen zijn de Jaarbijeenkomst (“Inspiratiebijeenkomst”) en een lezing over de Kabbala verschoven naar het komende seizoen.

De kerngroep nam deel aan de brainstormsessie over het nieuwe jaarthema van Vorming & Toerusting. Gekozen is voor het thema ‘Kom uit je bubbel’.

Regelmatig worden de mensen die op de mailinglist van Mutare staan, 66 personen, via een nieuwsbrief (mail) op de hoogte gehouden van het wel en wee van Mutare. Op de website van Emmaüs is Mutare aanwezig met een eigen pagina en een boekenlijst.