Artikelindex

Mutare biedt een platform voor iedereen binnen Emmaüs die ruimte zoekt voor een eigen invulling van de geloofsbeleving en persoonlijke geloofsontwikkeling, voor de weg naar binnen, voor diversiteit in de uitleg van de Bijbel en theologische inzichten, voor interreligieuze belangstelling en meditatieve activiteiten.  

Kerngroep Mutare:

Kees de Bruijn

Jan van der Hauw

Petra Verra

Esther van Well

Kees van Wijk

Adrie Zaalberg

telefoon

651126

650405

618328

611313

744145

616934

Meditatieve Diensten

Enkele malen per jaar werkt Mutare mee aan de voorbereiding van 'diensten met een meditatief karakter'. De eerst volgende meditatieve avonddienst is op zondagavond 25 september, waarin Ds. Piet van Veldjuizen uit Hendrik Ido Ambacht zal voorgaan. De laatste meditatieve dienst van dit jaar is 27 november met Ds. Ton Zoutman.

Meditatieavonden

Mutare organiseert maandelijkse meditatieavonden op een vrijdagavond in de Lutherkerk. Vanaf oktober 2022 zullen deze bijeenkomsten weer van start gaan. Bij vragen kan contact worden opgenomen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Zie ook de berichtgeving in de Zondagsbrief en de Emmaus-app.

Inspiratiebijeenkomst

Om ruimte te maken voor het proces op weg naar Emmaus 2.0 en de daaraan gerelateerde activiteiten van de het Begeleidingsteam, wordt de 'inspiratiebijeenkomst' definitief verschoven naar het volgende seizoen. Zodra er meer bekend is zal dit worden gecommuniceerd via de kanalen die daarvoor beschikbaar zijn, zoals de Emmaus-app.

Boekenlijst

Wil je je wat meer verdiepen in ‘Veranderend geloven’ dan kunnen de boeken uit de boekenlijst je misschien verder op weg helpen.

 

Mutare hanteert voor haar functioneren de volgende uitgangspunten:

Mutare maakt onderdeel uit van de protestantse wijkgemeente Emmaüs, een veelkleurige geloofsgemeenschap. Mutare respecteert ieders individuele geloofsbeleving. Mutare hoopt op een gemeenschap waarbinnen iedereen vrijmoedig kan spreken over en kennis mag nemen van de individuele geloofservaringen, waardoor men elkaar weet te inspireren.

Mutare onderschrijft het belijden van de PKN, mede uit verbondenheid met de ontstaansgeschiedenis ervan. Mutare draagt de ruimte die er binnen Emmaüs is voor de verscheidenheid in de uitleg van dit belijden een warm hart toe, evenals de veelkleurigheid van de liturgische praktijk, zoals die zich ook binnen de PKN ontwikkelen. Mutare verwacht dat de verbondenheid in Christus binnen Emmaüs steeds voelbaar is, met respect voor ieders persoonlijke zoektocht, geloofsopvatting en beleving.

Daarnaast wil Mutare ook zelf vorm geven aan het platform voor veranderend geloven vanuit de weg naar binnen, verbonden met boven, met oog voor verschillende theologische inzichten. Wij doen dit door medewerking aan meditatieve diensten in overleg met de Taakgroep Eredienst en verschillende andere activiteiten, zoals leesgroepen, kloosterbezoeken, het uitnodigen van sprekers en meditatieve activiteiten. Mutare ondersteunt de veelzijdigheid van het programma van V&T en het bestaan van Taizé diensten.

In de omgang met elkaar laten we ons leiden door de vrucht van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 


Jaarverslag Mutare seizoen 2020 / 2021, periode september 2020 t/m augustus 2021.

Meditatieve diensten

Op 29 november was er een meditatieve dienst in de Lutherkerk met Ds. Piet Veldhuizen. Op 31 januari ging Ds. Elizabeth Post voor en op 09 mei Ds. Eric Versloot uit Mijdrecht. Deze diensten werden mede voorbereid door 2 à 3 vertegenwoordigers vanuit Mutare. Op 26 september van dit jaar zal ds. Mariska Kloppenburg voorgaan in een meditatieve dienst. Ook in 2021/22 zijn er weer 4 meditatieve diensten gepland. De data zijn afgestemd in de TG Eredienst. Mutare hanteert een lijst van gastpredikanten die kunnen voorgaan in meditatieve diensten.

Meditatieve avonden

In maart 2020 zijn we gestart met een serie meditatie bijeenkomsten waarbij we op basis van een tekst, een gedachte en met muziek ruimte maken om “te horen wat er in jezelf leeft of wat God je te zeggen heeft”. We zijn begonnen in de Lutherkerk. Ook zijn ivm corona een aantal bijeenkomsten online geweest. Indien ‘de maatregelen’ het toelaten doen we komend seizoen een nieuwe serie.

Vergaderingen

De kerngroep vergaderde afgelopen seizoen op 19 mei 2021, 17 maart 2021, 27 januari 2021 en 15 oktober 2020.

Overige activiteiten

In verband met de coronamaatregelen zijn de Jaarbijeenkomst (“Inspiratiebijeenkomst”) en een lezing over de Kabbala verschoven naar het komende seizoen.

De kerngroep nam deel aan de brainstormsessie over het nieuwe jaarthema van Vorming & Toerusting. Gekozen is voor het thema ‘Kom uit je bubbel’.

Regelmatig worden de mensen die op de mailinglist van Mutare staan, 66 personen, via een nieuwsbrief (mail) op de hoogte gehouden van het wel en wee van Mutare. Op de website van Emmaüs is Mutare aanwezig met een eigen pagina en een boekenlijst.