Mutare biedt een platform voor iedereen binnen Emmaüs die ruimte zoekt voor een eigen invulling van de geloofsbeleving en persoonlijke geloofsontwikkeling, voor de weg naar binnen, voor diversiteit in de uitleg van de Bijbel en theologische inzichten, voor interreligieuze belangstelling en meditatieve activiteiten.  

Kerngroep Mutare:

Jan van der Hauw

Petra Verra

Esther van Well

Cees van Wijk

Adrie Zaalberg

Vacant

telefoon

650405

618328

611313

744145

616934

-

Meditatieve Diensten

Enkele malen per jaar werkt Mutare mee aan de voorbereiding van 'diensten met een meditatief karakter'. De eerst volgende meditatieve dienst is op zondagavond 14 mei met Ds. Elizabeth Post. Op 4 juni is er op verzoek van de Taakgroep Eredienst een meditatieve ochtenddienst. De gemeente kan zo ervaren wat zo'n dienst inhoudt. Daarna volgen in 2023 nog 2 diensten in september en november.

Meditatieavonden

Mutare organiseert meditatieavonden op elke 2e vrijdagavond van de maanden oktober t/m mei. De eerstvolgende en laatste keer dit seizoen is op vrijdagavond 12 mei. Voor informatie kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie ook de berichtgeving in de Zondagsbrief en de Emmaus-app.

Inspiratiebijeenkomst

Om ruimte te maken voor het proces op weg naar Emmaus 2.0 en de daaraan gerelateerde activiteiten van de het Begeleidingsteam, is de 'Inspiratiebijeenkomst' definitief verschoven naar het volgende seizoen. Zodra er meer bekend is zal dit worden gecommuniceerd via de kanalen die daarvoor beschikbaar zijn, zoals de Emmaus-app.

Boekenlijst

Wil je je wat meer verdiepen in ‘Veranderend geloven’ dan kunnen de boeken uit de boekenlijst je misschien verder op weg helpen.

 

Mutare hanteert voor haar functioneren de volgende uitgangspunten:

Mutare maakt onderdeel uit van de protestantse wijkgemeente Emmaüs, een veelkleurige geloofsgemeenschap. Mutare respecteert ieders individuele geloofsbeleving. Mutare hoopt op een gemeenschap waarbinnen iedereen vrijmoedig kan spreken over en kennis mag nemen van de individuele geloofservaringen, waardoor men elkaar weet te inspireren.

Mutare onderschrijft het belijden van de PKN, mede uit verbondenheid met de ontstaansgeschiedenis ervan. Mutare draagt de ruimte die er binnen Emmaüs is voor de verscheidenheid in de uitleg van dit belijden een warm hart toe, evenals de veelkleurigheid van de liturgische praktijk, zoals die zich ook binnen de PKN ontwikkelen. Mutare verwacht dat de verbondenheid in Christus binnen Emmaüs steeds voelbaar is, met respect voor ieders persoonlijke zoektocht, geloofsopvatting en beleving.

Daarnaast wil Mutare ook zelf vorm geven aan het platform voor veranderend geloven vanuit de weg naar binnen, verbonden met boven, met oog voor verschillende theologische inzichten. Wij doen dit door medewerking aan meditatieve diensten in overleg met de Taakgroep Eredienst en verschillende andere activiteiten, zoals leesgroepen, kloosterbezoeken, het uitnodigen van sprekers en meditatieve activiteiten. Mutare ondersteunt de veelzijdigheid van het programma van V&T en het bestaan van Taizé diensten.

In de omgang met elkaar laten we ons leiden door de vrucht van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 


Jaarverslag Mutare seizoen 2021 / 2022, periode september 2021 t/m augustus 2022.

 

Meditatieve diensten

Op 26 september 2021 was er een meditatieve dienst met Ds. Mariska Kloppenburg, op 28 november met Arjo van der Steen. Op 30 januari 2022 ging Ds. Piet van Veldhuizen voor en op 22 mei Ds. Marga Haas. Deze diensten werden mede voorbereid door 2 à 3 vertegenwoordigers vanuit Mutare.

Ook in het seizoen 2022/23 staan er weer 4 meditatieve diensten ingepland. De data zijn afge-stemd in de TG Eredienst. Mutare hanteert een lijst van gastpredikanten die kunnen voorgaan in meditatieve diensten.

Meditatiebijeenkomsten

In het afgelopen seizoen zijn er, steeds op de 2e vrijdagavond van de maand, weer meditatie-bijeenkomsten gehouden. Daarbij wordt een tekst gelezen (‘Lectio Divina’), waarop vervolgens gemediteerd wordt, afgewisseld met meditatieve muziek. De avonden waren in de Lutherkerk, maar i.v.m. de akoestiek is besloten om ze in het nieuwe seizoen te verplaatsen naar ’t Centrum.

Vergaderingen

De kerngroep vergaderde afgelopen seizoen op 1 september 2021, 11 oktober en 10 november, 12 mei 2022 en 1 juni. We hebben in juni afscheid genomen van kerngroep-lid Kees de Bruijn, die voorzitter is geworden van de Taakgroep Eredienst.

Lezingen en Inspiratiebijeenkomst

Op 4 november 2021 heeft Mutare een lezing georganiseerd over de betekenis van de Kabbala, met Mw. Magda van der Ende uit Amersfoort als spreker. De avond werd goed bezocht.

De “Inspiratiebijeenkomst” (was eerder de Jaarbijeenkomst), die door corona al 2x was uitgesteld, is opnieuw uitgesteld, om de lopende activiteiten rond het proces ‘op weg naar Emmaüs 2.0’ ruim baan te geven.

Regelmatig worden de mensen die op de mailinglist van Mutare staan, 66 personen, via een nieuwsbrief (mail) op de hoogte gehouden van het wel en wee van Mutare. Op de website van Emmaüs is Mutare aanwezig met een eigen pagina en een boekenlijst.