Contactgroep Bodegraven-BelzigDe Marienkirche in Bad Belzig

Partnerschap

Onze Emmaüsgemeente heeft een partnerschap met de Evangelisch Lutherse kerk in het Duitse Bad Belzig. Deze plaats ligt in het oosten van Duitsland, ongeveer 50 km ten zuidwesten van Berlijn.


Actueel

  • In het voorjaar van 2019 waren er drie gespreksavonden, zowel in Bodegraven als in Bad Belzig. We bespraken het thema “vreemdeling”
  • In september 2019 was het gezamenlijk weekend in Belzig. We kijken terug op een fijne uitwisseling met indringende gesprekken en ontmoetingen.
  • Het volgende uitwisselings-weekend staat gepland voor hemelvaart 2021 .

Jaarlijkse uitwisseling
Vanuit eenzelfde geloof wordt vorm gegeven aan de partnerschap door eens in de één tot anderhalf jaar samen te komen. Voorafgaand aan deze bijeenkomst vinden (meestal drie) gespreksavonden plaats, zowel in Bad Belzig als in Bodegraven. In beide plaatsen wordt dan een gezamenlijk thema besproken. Per e-mail worden daarbij gespreksnotities en vragen wederzijds uitgewisseld.

Klik hier voor foto's

Bad Belzig:
in Bad Belz...
in Bad Belzig in Bad Belzig
Bibelarbeit:
Bibelarbeit
Bibelarbeit Bibelarbeit
bijeenkomst in Bodegraven:
bijeenkomst...
bijeenkomst in Bodegraven bijeenkomst in Bodegraven


geschiedenisHet Wachtlerhaus (gemeentecentrum)

De partnerschap is begonnen in 1989. In die tijd bestond het ijzeren gordijn nog, en was uitwisseling alleen in één richting mogelijk. Vier mensen uit de toenmalige Hervormde wijkgemeente 3 brachten in dat jaar het eerste bezoek. Deze mensen konden samen met gemeenteleden uit Bad Belzig meedoen met de vredesdemonstraties die in die tijd overal in de DDR werden gehouden. Kort na het eerste bezoek ging de grens open, en konden bezoeken over en weer worden gebracht. Sinds die tijd wordt ieder jaar een bezoek gebracht aan elkaar; het ene jaar in Bodegraven, het andere jaar in Bad Belzig.
Het bezoekweekend bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

  • Donderdag: ontvangst. Een korte vesper of inhoudelijk moment, en verder gezellig bijpraten
  • Vrijdag: bezoek aan iets plaatselijks. Invulling waren b.v. bezoek aan de drie Bodegraafse kerken, het kaasmuseum, een kerk in Leiden, rondwandeling in Gouda, enz.
  • Zaterdag: ’s morgens gezamenlijke uitwerking van het thema. Via gespreksgroepen, creatieve uitwerking of andere werkvormen.
  • Zondag: ’s morgens kerkdienst. Na koffie, napraten en een goede maaltijd gaat ieder weer huiswaarts.

 Klik hier voor foto's

uitstapjes:
Uitstapjes
Uitstapjes Uitstapjes
 

gezellige momenten:

Gezellige u...
Gezellige uren Gezellige uren

groepsfoto's van de afgelopen jaren:
Groepsfoto'...
Groepsfoto's Groepsfoto's

doel 

In de oprichtingsdocumenten wordt beschreven wat het doel is van een partnerschap. 

Het gaat om wederzijdse ontmoeting, gericht op de hele gemeente.

  • Als christenen verbondenheid over grenzen heen te beleven
  • Met mede-christenen in vrijheid praten over het geloof.
  • Uitwisseling van geloofszaken. Gezamenlijke voorbeden, meeleven met elkaar, uitwisseling van (kerkelijke) gebeurtenissen

Het gaat dus nadrukkelijk niet om materiële giften, maar om een inhoudelijk contact met de wederzijdse gemeenten. De partnerschap wordt gedragen en landelijk begeleid door de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten van de PKN.

Nu, ruim 30 jaar na de Wende, is het voor Oost-Duitsers net zo gemakkelijk om hierheen te reizen, als het voor ons is naar Bad Belzig te gaan. Toch heeft de partnerschap zijn waarde behouden. De regelmatige uitwisseling, de wederzijdse contacten, de artikelen in het kerkblad, alle dragen zij bij om als gemeente meer na te denken over de wederzijdse geloofsbeleving.

De zegels van beide kerken ingelijst