Rijngaarde, Nieuw Rijngaarde  en Rijnleven
Pastoraal medewerker :

Trudy Janmaat 618622

Diaken :  

Pastores

:

Esther Dijkstra

Vijverhof, Oranjehof en De Meent     

Pastoraal medewerker : Henk en Marja van Veen    533642
Diaken : Suzan Hille

Pastores:

:

Esther Dijkstra

Sectie RVOM